• image01
  • image02
  • image04

UAB Mokslinė firma “Ergonominis saugumas”

A. Goštauto g.12 Vilnius, kodas 121253520
PVM kodas LT212535219
a/s Nr. LT 90 7044 0600 0031 1497,
AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Tel./fax Vilniuje, (8-5) 2125708
www.ergonominissaugumas.lt< br/> El. p.: ergsaugu@gmail.com

Darbo laikas:
I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 16.00

 

Mokymas

            UAB Mokslinė firma “Ergonominis saugumas” organizuoja darbdavių, darbdavių įgaliotų asmenų, padalinių vadovų, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų mokymą.

           
Mokymo kursai vyksta pagal nustatyta tvarka patvirtintas programas. Didelę praktiką turintys dėstytojai pateikia naujausią informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos srityje.

            Mokysime 2018 m. pagal:

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą;

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio I, II, III ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą;

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas I, II, III ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą;

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas I, II, III ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programą.

Mokymai:
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymo programa.

A.Goštauto g-vė Nr.12-143. Dėl kitų datų pasiteiraukite  tel. (85)2125708.

            Padalinių vadovų mokymą galime atlikti užsakovo įmonėje pagal sutartines kainas.

           Organizuojame įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams arba darbuotojams, kuriems jos vadovas pavedė organizuoti gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą, 8 val. priešgaisrinės saugos kursus.  Artimiausių mokymo kursų pradžia 2018 m.

           Atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba pavedimu.

            Registracija ir informacija teikiama tel./fax. Vilniuje (8-5) 2125708.

            Mokymo kursai privalomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 268 straipsniu “Kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant ekspoatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka”.

           Įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, kuris darbdaviui atstovaujančio asmens pavedimu ar jo kontroliuojamas įgyvendina reikiamas priemones, kad tokiame įmonės padalinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinamos tokia pat tvarka kaip darbdaviui atstovaujančio asmens.

UAB Mokslinė firma “Ergonominis saugumas”

A. Goštauto g.12 Vilnius, kodas 121253520
PVM kodas LT212535219
a/s Nr. LT 90 7044 0600 0031 1497,
AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Tel./fax Vilniuje, (8-5) 2125708
www.ergonominissaugumas.lt< br/> El. p.: ergsaugu@gmail.com

Darbo laikas:
I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 16.00

 

Ergonominis saugumas © 2014 Visos teisės saugomos